MINDEN AMIT A 3+3 MILLIÓS
TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TUDNI ÉRDEMES

Érdekel, hogy jogosult vagy-e a támogatásra?
Csak egy gombnyomás és már kezdhetjük is az ellenőrzést!

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS

2021. január 1. és 2022. december 31. között igényelhető az otthontámogatási konstrukció.

Az állam a felújításra, korszerűsítésre vonatkozó teljes beruházás 50%-át támogatja, mely támogatás vissza nem térítendő.  Ennek maximális összege 3 millió Ft lehet. A támogatás összege megoszlik anyagköltségre és munkadíjra is fele-fele arányban, vagyis legfeljebb 1,5 – 1,5 millió forint támogatás igényelhető egyrészt az anyagköltségre, másrészt a munkadíjra.

Az Otthonfelújítási támogatásból a költségek felét, maximum 3 millió forintot lehet elszámolni, de ennél kisebb összeg is kérhető. Anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható az összeg fele-fele arányban, az Otthonfelújítási támogatáshoz mindkét költséget a kiegyenlített számlák másolatával és átutalás esetén a banki bizonylatok másolatával kell igazolni.

A maximum 3 millió forint erejéig terjedő állami támogatás a lakossági ingatlanok korszerűsítéséhez (lakóházhoz, lakáshoz) vagy azok felújításához vehető igénybe.

Az Otthonfelújítási támogatás az alábbiakra vehető igénybe:

  • Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  • Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  • Az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
  • Klímaberendezés beépítése, cseréje,
  • Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
  • Belső tér felújítása, ideértve, a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és- dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  • A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása,
  • Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül meghatározott akadálymentesítési munkák, alapozási szerkezet megerősítése,
  • Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

KIK KAPHATJÁK A TÁMOGATÁST?

Azok a két, de akár egyszülős családok, akik 2021. január 1-je után kezdenek a felújítási vagy bővítési munkákhoz és legalább egy 25 éves gyermeket nevelnek a háztartásban, akár örökbefogadott gyermek esetén is. A gyermek már a várandósság 12. hetétől a magzat is ide számít. Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja a szüleit, akkor nem számít az életkor. A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket.

Az elvált szülők megoszthatják a 3 millió forintos támogatást, de kétszer 3-at nem igényelhetnek. Ha a két szülő közül csak az egyik neveli a gyermeket, akkor ő jogosult a támogatásra.

Igen, akkor is lehet igényelni a támogatást, ha az egyik szülő jelenleg külföldön dolgozik.

Az egyszülős családok esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján magyarországi TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Azok a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, akik az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, nem igényelhetik a támogatást.

VANNAK MEGKÖTÉSEK?

Az igénylés alapfeltétele a köztartozás-mentesség, valamint a legalább 1 éves folyamatos TB-jogviszony, maximum 30 nap megszakítással. A felsőoktatási jogviszony is számít, az utolsó 3 hónapban az álláskeresési járadék is figyelembe vehető, és a nyugdíj mellett végzett munka is.

Az igénylőnek rendelkezni kell érvényes társadalombiztosítással legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan. Ez alól kivételt képeznek a közfoglalkoztatottak, az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülők, vagy ha az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy.

Minden család csak egyszer veheti igénybe a felújítási támogatást, amit akkor sem kell visszafizetni, ha az ingatlant eladják.

A lakásokra és lakóhelyre vonatkozó támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezik. Feltétel, hogy az igénylés időpontjában legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek, egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlása, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel (ezzel a visszaéléseket szűrnék ki), a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén.

Az igénylőnek legalább egy éve abban az ingatlanban kell laknia, amire kéri a támogatást. Kivételt jelent, ha a családnál egy évesnél fiatalabb gyerek van, vagy útban van a baba.

A több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

HOGYAN KELL ELSZÁMOLNI A TÁMOGATÁST?

A munkálatok során gyűjteni kell a számlákat az anyagról és a munkadíjról, és szerződést kell kötni a kivitelezési munkára.  Az elszámolásokhoz egy úgynevezett blanketta szerződést ad a kormány, ezeket kell benyújtani az Államkincstárhoz az előírt módon.

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

Nem. Kizárólag olyan számla nyújtható be, amelyet a feladat elvégzésére jogosult, minősített szakember, vállalkozás végzett el.

Nem. A családon belüli építőipari vállalkozás által benyújtott számla érvénytelen és annak összege nem kerül folyósításra.

Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell az Államkincstárhoz beküldeni, amelynek 30 napja van az elbíráláshoz, majd további 5 napon belül kiutalják a pénzt.

A támogatást igénylő családoknak saját tőkéből vagy banki segítséggel meg kell előlegeznie a teljes beruházást, a támogatás összegét csak utólag tudják elektronikus úton visszaigényelni.

A Kormányhivatalok feladata az otthonfelújítások megvalósulásának ellenőrzése. A megvalósítást a támogatás kifizetését követően 6 hónapon belül bármikor a helyszínen ellenőrizheti a kormányhivatal.

Igen! Munkatársainkkal a lehető legnagyobb szakértelemmel és precizitással segítünk abban, hogy a teljes 3 millió forintos állami támogatás összege (25+25%) felvehető legyen és a számlák benyújtásával, a támogatási összeg folyósításával kapcsolatban is minden akadálymentesen, gördülékenyen történjen.

A munkák megkezdésétől a kiutalt állami támogatás megérkezéséig, valamint szükség esetén különböző áthidaló banki megoldásokkal támogatunk, melynek részleteit személyre szabottan állítjuk össze.